Powiat Raciborski

Powiat Raciborski jest lokalną wspólnotą samorządową, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Powiat Raciborski zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu Raciborskiego. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Powiatu, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, stanowią lokalną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybory i referendum powiatowe lub za pośrednictwem organów powiatu.

Zasięgiem terytorialnym obejmuje 8 gmin o charakterze:

  • miejskim: Racibórz
  • miejsko-wiejskim: Kuźnia Raciborska i Krzanowice- wiejskim: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

Położony jest w Województwie Śląskim,obejmuje obszar 544 km2. Teren ten zamieszkuje około 114 tys. osób.

Strona jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
webmaster
strony internetowe  cukiernia racibórz, torty, torty weselne, ciasta